Մասնագիտական նյութեր

Պաշտոնական պարզաբանումներ

Սույն մասում ներկայացված են հարկային մարմնի կողմից տրված պաշտոնական պարզաբանումներն՝ ըստ տարիների, սկսած 2013թ-ից

 

2017թ. հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողներին ուղարկված իրազեկման թերթիկներ

Հարկային մարմնի կողմից իրականացվելիք ստուգումների տարեկան ծրագրեր:

Կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրեր

Միջազգային համաձայնա...

Լուծարվող կազմակերպությունների և Ա/Ձ-ների Ցանկ