Աշխատավարձի հաշվիչ

Մինչև 120 000 դրամ գրանցված աշխատավարձի դեպքում եկամտային հարկը հավասար է հարկվող եկամտի 24.4%: 120 000 - 2 000 000 դրամ գրանցված աշխատավարձի դեպքում եկամտային հարկը հավասար է 29 280 դրամին գումարած 120 000 դրամը գերազանցող գումարի 26%: 2 000 000 դրամից ավելի գրանցված աշխատավարձի դեպքում եկամտայի հարկը հավասար է 518 080 դրամին գումարած 2 000 000 դրամը գերազանցող գումարի 36%:

ԳՐԱՆՑՎԱԾ

ՄԱՔՈՒՐ

Մասնակցում եք արդյո՟ք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին:
Եթե այո, ապա ի՟նչ հիմունքներով

Կամավոր

Պարտադիր

Չեմ մասնակցում

Արդյունքներ՝

Եկամտային հարկ

Կուտակային մուծում

Պետք է գրանցել

Մաքուր