Հարկային օրացույց 2014

15 դեկտեմբերի

2014թ. չորրորդ եռամսյակի եկամտային հարկի կանխավճարի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդած 2014թ. չորրորդ եռամսյակի շահութահարկի կանխավճարի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված 2014թ. նոյեմբեր ամսվա հաստատագրված վճարի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդված 2014թ. նոյեմբեր ամսվա Տոտալի...

Կարդալ ավելին

22 դեկտեմբերի

2014թ. նոյեմբեր ամսվա ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդված 2014թ. նոյեմբեր ամսվա ավելացված արժեքի հարկի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդված 2014թ. նոյեմբեր ամսվա ակցիզային հարկի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված 2014թ. նոյեմբեր ամսվա ընթ...

Կարդալ ավելին

30 դեկտեմբեր

Ստորաբաժանման միջոցով գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի 2014թ. 2-րդ կիսամյակի կանխավճարի վճարման վերջնաժամկետ (եթե նախորդ տարվա շահութահարկի գումարը գերազանցում է 2 մլն դրամը) Հիմք՝ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդված Հաստատագրված վճար վճարողների կողմից ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ ...

Կարդալ ավելին