Հարկային օրացույց 2014

16 սեպտեմբերի

2014թ. երրորդ եռամսյակի եկամտային հարկի կանխավճարի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդված 2014թ. երրորդ եռամսյակի շահութահարկի կանխավճարի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 47-րդ հոդված 2014թ. օգոստոս ամսվա հաստատագրված վճարի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդված 2014թ. օգոստոս ամսվա Տոտալիզատ...

Կարդալ ավելին

22 սեպտեմբերի

2014թ. օգոստոս ամսվա ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդված 2014թ. օգոստոս ամսվա ավելացված արժեքի հարկի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդված 2014թ. օգոստոս ամսվա ակցիզային հարկի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված 2014թ. օգոստոս ամսվա ընթացքո...

Կարդալ ավելին

30 սեպտեմբեր

Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպիչները գործունեություն սկսելուց առնվազն հինգ աշխատանքային օր առաջ իրենց հաշվառման հարկային մարիմին են ներկայացնում հայտարարություն՝ գործունեության յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) մասով ելակետային տվյալների մասին  Օրենքով սահմանված Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպիչների կողմից 2014թ. հոկտեմբեր ամսվա համար գործունեության յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) մասով ելակետային տվյալների մասին հա...

Կարդալ ավելին