Հարկային օրացույց 2014

06 հունիսի

2014թ. մայիս ամսում յուրաքանչյուր հսկիչ դրամակղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկության ներկայացման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենք 7-րդ հոդված

Կարդալ ավելին

16 հունիսի

2014թ. երկրորդ եռամսյակի եկամտային հարկի կանխավճարի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդած 2014թ. երկրորդ եռամսյակի շահութահարկի կանխավճարի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 46-րդ հոդված 2014թ. մայիս ամսվա հաստատագրված վճարի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդված 2014թ. մայիս&nbs...

Կարդալ ավելին

20 հունիսի

2014թ. մայիս ամսվա ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդված 2014թ. մայիս ամսվա ավելացված արժեքի հարկի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդված 2014թ. մայիս ամսվա ակցիզային հարկի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված 2014թ. մայիս...

Կարդալ ավելին

30 հունիսի

Հաստատագրված վճար վճարողների կողմից ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդված Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպիչները գործունեություն սկսելուց առնվազն հինգ աշխատանքային օր առաջ իրենց հաշվառման հարկային մարիմին են ներկայացնում հայտարարություն՝ գործունեության յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) մասով ելակետային տվ...

Կարդալ ավելին