Հարկային օրացույց 2014

03 փետրվարի

2013 թ. չորրորդ եռամսյակի բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների վճարման վերջնաժամկետ Հիմքը՝ «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդված 

Կարդալ ավելին

06 փետրվարի

2014թ. հունվար ամսում յուրաքանչյուր հսկիչ դրամակղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկության ներկայացման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենք 7-րդ հոդված

Կարդալ ավելին

17 փետրվարի

2014թ. հունվար ամսվա հաստատագրված վճարի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդված   2014թ. հունվար ամսվա Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման մասով հաստատագրված վճարի վաճարման վերջնաժամկետ Հիմքը՝ «հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդված Օրենքով սահմանված խաղարկությունով և ոչ խաղարկությունով (բացառությամբ տոտալիզատորի), ինչպես նաև համակցվ...

Կարդալ ավելին

20 փետրվարի

2014թ. հունվար ամսվա ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդված 2014թ. հունվար ամսվա ավելացված արժեքի հարկի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդված 2014թ. հունվար ամսվա ակցիզային հարկի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ Ակցիզային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված 2014թ. հունվար ամսվա ընթացքո...

Կարդալ ավելին

28 փետրվարի

Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպիչները գործունեություն սկսելուց առնվազն հինգ աշխատանքային օր առաջ իրենց հաշվառման հարկային մարիմին են ներկայացնում հայտարարություն՝ գործունեության յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) մասով ելակետային տվյալների մասին  Օրենքով սահմանված Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպիչների կողմից 2014թ. մարտ ամսվա համար գործունեության յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) մասով ելակետային տվյալների մասին հայտա...

Կարդալ ավելին