2015-2016թթ. հարկային ստուգումների պլան

05-06-2015

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է 2015-2016թթ. հարկային մարմնի կողմից իրականացվելիք ստուգումների ծրագիրը: