Ծառայություններ

 

ԲԵԼԵՆՍ ՇԻԹ կազմակերպության հետ համագործակցությունը Ձեզ կտա հետևյալ առավելությունները.

1. ՈՐԱԿՅԱԼ  ծառայություն ստանալ.

2. ԽՆԱՅԵԼ     Ձեր ֆինանսական միջոցները.

 Համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում տրամադրում ենք

- Հաշվապահական ծառայություն  (ըստ անհրաժեշտության նաև տեղում մասնագետ)

- Հարկային խորհրդատու

-Կադրային գործ և կադրային ռեսուրսի ճիշտ ընտրություն

-Լիազոր ներկայացուցիչ  պետական մարմիններում (հարկային, մաքսային և այլն)

 Պայմանգրի շրջանակներում կստանաք նախնական անվճար խորհրդատվություն

 Երկարաժամկետ համագործակցության պայմանագրի դեպքում Ձեզ կտրամադրվի փաթեթային առաջարկ բիզնեսի կառավարման տարբեր ծառայությունների մասով.

- էլեկտոնային ներկայացվածություն

  (web կայքի պատրաստում, էլ. էջի վարում, սոց ցանցերում ակտիվ առաջխաղացում)

- բիզնեսի կառավարման գնահատում

  (տնտեսական գործունեության գնահատում, վաճառքի ակտիվացման սեմինարների կազմակերպում, կադրերի ընտրության կազմակարպում)

- ծրագրային լուծումներ՝ հաշվառման ծրագրերի պատրաստում

  (բիզնեսի առանձնահատկությունից ելնելով բիզնեսի վարման անհրաժեշտ տարբեր ծրագերի պատրաստում)

- իրավաբանական խորհրդատվություն

 

Ծառայությունների գների ձևավորում

Մատուցվող ծառայությունների գները ձևվավորում են հետյալ գործոններից.

  1. Հարկման ռեժիմից (ԱԱՀ, շրջանառության հարկ, հաստատագրված, արտոնագրային և այլն),
  2. Կազմակերպաիրավական տեսակից (Ա/Ձ, ՍՊԸ, ՓԲԸ, ԲԲԸ և այլն),
  3. Կազմակերպության գործունեության ոլորտից (առևտուր, արտադրություն և այլն),
  4. Արտահանման/ներմուծման գործարքներից,
  5. Տարեկան միջին համախառն եկամտից,
  6. Աշխատողների թվից,
  7. Հաշվարկ-հաշվետվությունների ներկայացման պարբերականություններից և տեսակներից (ամսական, եռամսյակային, բն. հաշվարկ-հաշվետվություն, հողի հարկ, գույքահարկ և այլն),
  8. Պատվիրատուի գրասենյակում աշխատակիցների անհրաժեշտությունից և այլ նմանատիպ գործոներից: