Մեկանգամյա ծառայություններ

  1. Հարկային և պետական այլ մարմիններ ներկայացվող հաշվարկների, հաշվետվությունների և այլ փաստաթղթերի կազմում.
  2. Հաշվապահական հաշվառման վերականգնում.
  3. Հաշվապահության ավտոմատացում.
  4. Հաճախորդի պատվերով այլ ծառայությունների մատուցում.