Հարկային օրացույց 2014

15 հոկտեմբերի

2014թ. սեպտեմբեր ամսվա հաստատագրված վճարի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդված 2014թ. սեպտեմբեր ամսվա Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման մասով հաստատագրված վճարի վաճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդված Օրենքով սահմանված խաղարկությունով և ոչ խաղարկությունով (բացառությամբ տոտալիզատորի), ինչպես նաև համակցված վիճակա...

Կարդալ ավելին

20 հոկտեմբերի

2014թ. երրորդ եռամսյակի շրջանառության հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված 2014թ. երրորդ եռամսյակի շրջանառության հարկի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված 2014թ. երրորդ եռամսյակի ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ 2014թ. սեպտեմբեր ամսվա ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժ...

Կարդալ ավելին

30 հոկտեմբեր

2014թ. երրորդ եռամսյակի «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» օրենքով սահմանված հաստատագրված վճարի վճարման վերջնաժամկետ Հիմք՝ «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի ...

Կարդալ ավելին

31 հոկտեմբեր

2014թ. երրորդ եռամսյակում հարկային հաշիվների (թղթային ձևերի) օգտագորման մասին հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2011թ. մայիսի 20-ի թիվ 685-Ն որոշում Տոտալիզատորի և ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպիչները գործունեություն սկսելուց առնվազն հինգ աշխատանքային օր առաջ իրենց հաշվառման հարկային մարիմին են ներկայացնում հայտարարություն՝ գործունեության յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) մասով ելակետային տվյալների մասին Օրենքով...

Կարդալ ավելին