Մեր ծառայությունները

Կադրային գործավարություն


  1. Աշխատանքային, ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրերի և համաձայնագրերի կազմում.
  2. Ներքին կարգապահական կանոնների և գործատուի այլ իրավական ակտերի մշակում.
  3. Աշխատաժամանակի հաշվարկման տեղեկագրերի, աշխատանքի (հերթափոխային), հանգստի, արտաժամյա աշխատանքի և հերթապահության գրաֆիկների (ժամանակացույցերի) կազմում.
  4. Կադրային գործավարության վարում․