Բելենս Շիթ հաշվապահական ընկերությունն առաջարկում է հավելյալ ծառայությունների փաթեթ , որոնք մատուցվում են ինչպես առանձին այնպես էլ մեկ ամբողջական փաթեթով:

  • Բիզնեսի պետական գրանցում, իրավական տեսակի ընտրության խորհրդատվություն
  • Իրավաբանական անձանց գրանցման և անհատ ձեռնարկատերերի հաշվառման աշխատանքներին օժանդակում
  • Իրավաբանական անձանց կանոնադրության փոփոխությունների և դրանց պետական գրանցման ապահովում
  • Կնիքների, դրոշմակնիքների պատվիրման աշխատանքներին օժանդակում
  • Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների ձեռքբերման և սպասարկման աշխատանքներին օժանդակում

    Վերը նշված ծառայությունները մատուցվում են ինչպես առանձին այնպես էլ մեկ ամբողջական փաթեթով

Դիմել խորհրդատվության համար

Դիմել խորհրդատվության համար