Հաշվապահական հաշվառումը դա բիզնեսի գործունեության վերաբերյալ ամբողջական և ճշգրիտ տեղեկատվությունն է, ինչն արտացոլված է կազմակերպության ֆինանսական և հարկային հաշվետվություններում: Գրագետ հաշվապահություն ունենալը, բիզնեսին հնարավորություն է ընձեռնում գնահատել իր ծախսերն ու եկամուտները, օպտիմալացնել և կառավարելի դարձնել դրանք, ինչն էլ իր դրական ազդեցությունն է ունենում բիզնես գործընթացների արդյունավետ կառավարման, բիզնեսի հետագա զարգացման ու ռազմավարական պլանավորման համար:

Հաշվապահական հաշվառման աութսորսինգը դիտվում է որպես հաշվապահական հաշվառման ծախսերը և ֆինանսական ռիսկերը նվազեցնելու միջոց: Հաշվապահության աութսորսինգի անցումը բիզնեսին ազատում է ոչ միայն հաշվապահական թիմ ունենալու, աշխատավարձ և դրանից բխող հարկային պարտավորություններ կատարելու. հաշվապահական ծրագրեր ձեռք բերելու և վերահսկողություն իրականացնելու պարտավորություններից, այլ նաև հնարավություն է ընձեռնում գործարարին իր ողջ ժամանակն ու ռեսուրսներն ուղղել բացառապես բիզնեսի կառավարման այլ գործընթացներին:

Բելենս Շիթ հաշվապահական ընկերությունն առաջարկում է՝

• Սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի հաշվառումից մինչև ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում
• Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում
• Հարկային և պետական այլ մարմիններ ներկայացվող հաշվարկ-հաշվետվությունների կազմում
• Հաշվապահական հաշվառման ներդրում և վերականգնում
• Հարկային մարմնի կողմից անցկացվող ստուգումներին    մասնակցություն
• Գործող հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացում

Դիմել խորհրդատվության համար

Դիմել խորհրդատվության համար